CÔNG TY CỔ PHẦN SONG NGƯ SƠN

Notice (8): Undefined index: full_room [APP/tmp/smarty/compile/3d77d0b53f361575c3cdb0742f801ba7aabb285e_0.file.ticket.tpl.php, line 54]
Lan Châu Hotel

Lan Châu Hotel

2,500,000₫
Notice (8): Undefined index: full_room [APP/tmp/smarty/compile/3d77d0b53f361575c3cdb0742f801ba7aabb285e_0.file.ticket.tpl.php, line 54]
Combo 2 ngày 1 đêm tại Lan Châu 5 sao
Notice (8): Undefined index: full_room [APP/tmp/smarty/compile/3d77d0b53f361575c3cdb0742f801ba7aabb285e_0.file.ticket.tpl.php, line 54]
Deluxe Twin Phòng 2 giường

Deluxe Twin Phòng 2 giường

1,750,000₫
Notice (8): Undefined index: full_room [APP/tmp/smarty/compile/3d77d0b53f361575c3cdb0742f801ba7aabb285e_0.file.ticket.tpl.php, line 54]
Deluxe Double

Deluxe Double

1,700,000₫